شلف تاسیسات چیست ؟

سکوبندی های آزمایشگاهی نیازمند تاسیساتی نظیر انتقال و تجهیزات الکتریکی و برقی و غیره می باشند و این تاسیسات همگی درون یک شلف بصورت منظم و ایمن قرار داده می شوند و هدف اصلی از ساخت اینگونه شلف ها، بوجود آوردن محیطی امن و دسترسی راحت و آسان برای پرسنل آزمایشگاه می باشد.

شلف تاسیسات آزمایشگاهی بطور کل به دو صورت یک طبقه و دو طبقه ارائه می شوند و بنا به ساختار آزمایشگاه و سکوبندی های آزمایشگاهی و البته درخواست کارفرما، یکی از این دو مورد در سکوبندی های آزمایشگاهی پیاده سازی خواهند شد.

اینگونه شلف ها بنا به درخواست کارفرما نوع آن جهت ساخت بصورت دلخواه و قابل تغییر می باشد.

شلف تاسیسات

 

برچسب ها : شلف تاسیسات , شلف آزمایشگاهی , شلف آزمایشگاه , شلف سکوبندی , مشخصات شلف تاسیسات , سکوبندی آزمایشگاهی