ملزومات آزمایشگاهی چیست؟

در هر آزمایشگاه یک سری ابزار و امکاناتی بصورت دائمی مورد نیاز می باشند و گاهی اوقات این ابزار بصورت مصرفی باید همیشه برای آزمایشگاه خریداری شوند. به هرگونه از این ابزارات و امکاناتی که در آزمایشگاه، برای پیشبرد بهتر آزمایشگاه، استفاده می شوند را ملزومات آزمایشگاهی می نامند.

مجموعه پرشین آزما تکنیک در این زمینه نیز برای تهیه ملزومات آزمایشگاهی ایرانی و خارجی با قیمت های مناسب و همچنین برند های برتر و معتبر دنیا، برای آزمایشگاه ها نیز فعالیت می کند و نیاز آزمایشگاه ها را بطور کامل برطرف خواهد کرد.

ملزومات آزمایشگاهی