هود آزمایشگاهی چیست ؟

هود آزمایشگاهی یکی از مهم ترین و الزامی ترین تجهیزات یک آزمایشگاه می باشد و وجود آن باعث بوجود آمدن محیط ایمن برای افراد در آزمایشگاه می شود. در آزمایشگاه ها به دلیل فعالیت هایی که دارند، مقادیر زیادی از گاز، دود، ذرات و بخار در مقادیر خطرناک تولید می شود و نیز کار با عوامل بیماریزا (ویروس، باکتریها، انگل)  ایجاد خواهند شد و وظیفه اصلی هود آزمایشگاهی تهویه هوا می باشد.

هود آزمایشگاهی

کاربرد هود آزمایشگاهی

هودهای آزمایشگاهی به طور کلی از لحاظ اهمیت به دو نوع تقسیم می شوند.

  1. محافظت از افراد حاضر در آزمایشگاه در برابر گردو غبار و گاز های سمی
  2. حفاظت از آزمایشگاه در برابر نشت مواد شیمیایی، میکروبی و واکنش های فرار و آتش سوزی می باشد که در این مواقع به عنوان یک مانع فیزیکی عمل می کند.

 

انواع هود های آزمایشگاهی

  1. هود شیمی ( شیمیایی )
  2. هود لامینار ( air flow hood )
  3. هود میکروبی
  4. هود سقفی ( کانوپی )
  5. هود بازویی ( مفصلی )