یکی از تجهیزات مورد نیاز و ضروری در هر آزمایشگاه، هود آزمایشگاهی است. کاربرد هود آزمایشگاهی بدین صورت است که بعنوان سیستم تهویه در کنار سیستم گرمایشی، سرمایشی و HVAC فعالیت داشته باشد  و از انواع آن برای اهداف ذیل استفاده می شود:

  • محافظت از کاربر آزمایشگاه
  • محافظت از محصول یا نمونه مورد آزمایش
  • محافظت از محیط آزمایشگاه

همچنین می توان از انواع هود آزمایشگاهی جهت محافظت در برابر انفجارهای خفیف و جمع آوری مواد پخش شده استفاده کرد.


هود شیمیایی جهت تهویه بخارهای شیمیایی متصاعد شده از مواد خطرناک آزمایشگاهی مانند : اسیدها، بازها و حلال ها از محیط آزمایشگاه و حفاظت از کاربر در مقابل این گونه آلودگی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

این هود با مکش بخارهای آلوده به بیرون از محیط آزمایشگاه، باعث تصفیه هوای اطراف خود شده و از تجمع انواع سموم جلوگیری می کند.
فیوم هود BayerMan به دو صورت بدون کمد نگهداری (ساده) و با کمد نگهداری (کمبی) قابل ارائه است.

اصول هود شیمیایی: بخارهای شیمیایی را به بیرون از ساختمان تخلیه میكند یا بخارهای شیمیایی را از طریق فیلتر كربن جذب مینماید.
سرعت جریان هوای هود شیمیایی: از 0.4 تا 0.6 متر بر ثانیه.
هدف هود شیمیایی: به جهت بخارهای شیمیایی ناشی از مواد شیمیایی خطرناك مانند اسیدهای قوی، مورد استفاده قرار میگیرد، تا از اُپراتور محافظت نماید.
مدلهای هود شیمیایی: كانالدار (Ducted) و بیكانال (Ductless)، که در ادامه مطلب، همراه با شكل توضیح داده شده است.
فیلتر: بستگی به مدل دارد. مدل كانالدار فاقد فیلتر است و از طریق كانال بخارها را خارج میسازد. و مدل بیكانال فیلتر كربن دارد كه بخارها را از طریق این فیلتر جذب میكند و از فیلتر عبور میدهد و هوای سالم پس میدهد که این روند در شکل زیر قابل مشاهده است.

 

هود شیمیایی كانالدار

  • حذف بخارهای شیمیایی بسیار سمی از طریق كانال
  • فاقد فیلتر HEPA
  • نامناسب برای مواد بیوهازارد (میكروبیولوژیك)

در شكل سمت چپ بوضوح میتوان نحوه چرخش هوا را با توجه به نوع فیلتر، محصول و فلشها مشاهده و تحلیل كرد:

هود شیمیایی بیكانال

  • حذف بخارات شیمیایی بسیار سمی با استفاده از فیلتر كربن یا زغال چوب
  • فاقد فیلتر HEPA
  • نامناسب برای مواد بیوهازارد (میكروبیولوژیك)

در شكل سمت چپ بوضوح میتوان نحوه چرخش هوا را با توجه به نوع فیلتر، محصول و فلشها مشاهده و تحلیل كرد:

پرشین آزما تکنیک در خصوص سکوبندی آزمایشگاهی و ساخت انواع هود ها و میز های آزمایشگاهی با تکیه بر دانش و تجربه خود میتواند در زمینه طراحی و ساخت انواع هود های شیمی بهترین خدمات را به مشتری ارائه نماید . با ما تماس بگیرید .

 

برچسب ها : تگ ثبت نشده است